Uruppförande av Harru, harru tänkt på …

6 maj 2023
För Adolf Fredriks Musikklasser åk 6 och Stockholms Saxofonkvartett, beställt av Svensk Musikvår.
Kör under ledning av Lina Sandborgh
Musik & text: Kristina Forsman